Starostwo Powiatowe w Sierpcu www.powiat.sierpc.pl 

Urząd Gminy w Sierpcu www.gmina.sierpc.pl 

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sierpcu www.mp1.sierpc.pl 

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sierpcu www.mp2.sierpc.pl 

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Sierpcu www.mp3.sierpc.pl

Miejskie Przedszkole nr 4 w Sierpcu www.przedszkolenr4.xt.pl

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu www.sp2.sierpc.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu www.sp3.sierpc.pl/

I Prywatna Szkoła Podstawowa  i Niepubliczne Gimnazjum www.ngipsp.pl

Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu www.gim.sierpc.pl

Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu www.wetmanski.sierpc.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Majora Sucharskiego w Sierpcu www.losierpc.edu.pl/

Zespół Szkół Nr 1 im. gen Jose de San Martin w Sierpcu www.zs1sierpc.cba.pl

Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu www.zsznr2.prv.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna w Sierpcu www.sierpcpsm.neostrada.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu www.mbp.sierpc.pl

Pracowania Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc www.pracowania.sierpc.pl

Dom Kultury w Sierpcu www.ckisz.sierpc.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu http://mosirsierpc.hpu.pl/news.php

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu www.soswsierpc.pl/

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu www.mwmskansen.pl/

Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu www.kpp.sierpc.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej www.spzzozsierpc.pl